Citáty, výroky, přísloví
Murphyho zákony

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Murphyho zákony

Může-li se něco pokazit, pokazí se to.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemůže-li se měco pokazit, pokazí se to.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Víte-li, že se něco může pokazit, a učiníte-li veškerá opatření, aby se tak nestalo, pokazí se něco docela jiného.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když se něco pokazí, pak je pokažené všude všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Toho, co se může pokazit, není nikdy nedostatek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když něco kazíte dostatečně dlouho, zjistíte nakonec, že to vlastně děláte dobře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když už něco packáte, pozor přitom na packy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Murphyho zákon vždycky platí v tu nejnevhodnější dobu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdy nelze říci, jak brzy může být příliš pozdě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muže-li se něco pokazit, pokazí se to ? zvláště když můj manžel není doma.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když se vám něco povede hned na poprvé, nikdo bohužel neocení, jak to bylo obtížné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Být dochvilný znamená pouze dopustit se omylu včas.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Všechno se dá pokazit najednou, ale napravit jedině postupně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Něco rozbít je dílem okamžiku, ale než se to spraví, trvá to celou věčnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
1. Člověk je jediný živočich, který dokáže zopakovat svou činnost tak, že se dopustí chybb tam, kde se jich předtím vystříhal.
2. Čím větší počet lidí se na určité činnosti podílí, tím menší procento inteligence připadá na každého z nich.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není pravé cesty k nepravostem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejdůležitější věci musí přijít na řadu nejdříve, ovšem v libovolném pořadí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nezdar je příležitost začít podruhé chytřeji.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejkratší vzdálenost mezi dvěma body je vývrtka směrem k zemi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdyby člověk věděl, co dělá, byla by to asi nuda.
Nejhorší12345Nejlepší
 
I když je nuda, neznamená to ještě, že člověk ví, co dělá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je rychlejší udělat něco pořádně než vysvětlovat, proč jsem to udělal špatně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Množství malérů ve vesmíru je neměnné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když se někde něco daří, jinde to jde do háje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
1. platnost Murphyho zákona může být pozdržena anebo oddálena na neurčito za předpokladu, že toto zdržení či oddálení způsobí v budoucnu tím větší škody.
2. Velikost škod je přímo úměrná počtu přihlížejících.
3. Velikost škod vzrůstá exponenciální řadou úměrně k významu věci.
4. Pokud má něco padesátiprocentní vyhlídky na úspěch, pak je pravděpodobnost úspěchu nepřímo úměrná jeho žádoucnosti.
5. Pokud se dva vývody z Murphyho zákona vzájemně vylučují, pak platí ten, který počítá s většími škodami.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo dělá méně, ten méně pokazí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přírodní zákony jsou nemilosrdné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdybychom věděli dopředu, co nás kde čeká, nehnuli bychom se z místa.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je těžké postřehnout, co kde schází.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Aby ses poučil ze svých chyb, musíš si nejprve uvědomit, že děláš chyby.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jestli se vám napoprve nikdy nic nepovede, rozhodně se nedávejte na parašutismus.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejlepší je začít odtamtum, kde právě jste.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Všechno vždycky trvá déle, než si plánujete , a ani brát v úvahu Hofstadterův zákon.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Sebepečlivější plány nikdy nenahradí pořádnou porci štěstí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic není dostatečně chráněno před talentovaným blbem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stojí-li už něco za to, abychom to dělali, pak to stojí za to, abychom to dělali do roztrhání těla
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když se ti něco povede, snaž se nevypadat moc překvapeně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zvrácenost vesmíru je nekonečná
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádný zákon nebývá pojmenován po tom, kdo ho zformuloval.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejde o to, kdo ho vyřkne, ale kdo mu dá jméno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jde-li citát pozměnit, stane se tak.
Nejhorší12345Nejlepší