Citáty, výroky, přísloví
Seneca Lucius Annaeus

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Seneca Lucius Annaeus

Nevyčítej životu co ti nedal. Uč se oceňovat, co ti dal.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je krátký, umění dlouhé.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Špatně žijí ti, kteří stále žít začínají. Někteří začínají žít, teprve když mají přestat, a nekteří přestanou žít ještě dříve, než začali.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím jasněji oheň hoří, tím rychleji uhasíná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Měli bychom žíti tak, jako bychom byli všem lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku kohokoli.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dokud žijeme, žijme naplno.Dum vivimus, vivimus.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je jako hra. Nezáleží na tom, jak dlouho trvalo představení, ale na tom, jak dobře bylo zahráno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nehte mi život ? a jsem spokojen.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít z donucení není nutné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život rychle ustrne v tupé nečinnosti, vzdáme-li se při první překážce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Náš čas je tak omezený, tak prchavý, tak nás unáší ? jaký prospěch máš z toho, když ho větší část promarníš?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ženský jazyk může smlčet leda to, o čem neví.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jednou z podmínek uzdravení je chuť uzdravit se.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejšťastnější člověk je ten, který štěstí nepotřebuje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobru sluší prostota a jasnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dlouhodobý styk s věcmi dobrými i špatnými probouzí k nim náklonnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon, jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádný dům není tak malý, aby nepojal mnoho přátel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Majetek z nikoho neudělal boháče.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo chce uniknout svým starostem nepotřebuje jinou zemi, ale jinou osobnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk je zrozen k vzájemné pomoci.
Nejhorší12345Nejlepší
 
K prožití velké lásky není třeba velkého vzdělání, ale velkých citů.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ut ameris, ama! (Abys byl milován, miluj!)
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je dlouhý dost, když víš, jak ho prožít. Život měříme skutky a ne časem.
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Špatné příklady se obrací proti těm, kteří je dávají.
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je jediným bohatstvím, které se nedá ukrást.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hlas lidu je posvátný.
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Vidíš-li, že se někdo mýlí, nehněvej se naň. Pomni, že není možné mýlit se schválně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádný velký duch není bez trošky bláznovství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic na světě nám nepatří, jenom čas.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čas je půjčka, kterou nemůže vrátit ani vděčný dlužník.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čas, který uplynul je náš, a nic není na bezpečnějším místě než to, co bylo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když bujně dovádí mladík, je to chyba, když stařec, je to šílenství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stěžujeme si, jak máme málo času, ale jednáme tak jako bychom ho měli nekonečně mnoho.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Učiňte mě jednorukým, jednonohým, pakostivým, vytrhejte mi viklavé zuby, však nechte mi život ? a jsem spokojen.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověku je někdy lehčí umřít za své zásady než podle nich žít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, říkejme, a co říkáme, to si mysleme; nechť souhlasí řeč se životem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jedinou úctou hodnou Boha je poctivý život.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Někdy i žít je statečným činem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Usilujme o to, abychom ve srovnání s ostatními vedli život lepší, nikoli protichůdný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jak dlouho žiji, to nezávisí na mně. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V životě, stejně jako v komedii, nezáleží na délce, ale na dobrém provedení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chceš-li žít, žij, nechceš-li, vrať se tam, odkud jsi přišel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Především se nauč mít radost. Pravá radost je tím nejdůležitějším v životě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dokud žijeme, učme se, jak žít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Největší část života uniká těm, kdo dělají špatně, veliká část těm, kdo nedělají nic, celý život těm, kdo dělají, co dělat neumějí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nesmíme klást život příliš vysoko, ale nesmíme ho zařadit mezi nepatrné záležitosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Velmi krátký a velmi ubohý je život těch, kteří si s velkou námahou opatřují to, co potom s námahou ještě větší udržují.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Diogénes měl jediného otroka a ten mu utekl. Když mu ukazovali, kde je, soudil, že nestojí za námahu přivést ho zpátky. Prohlásil: "Byla by to hanba, kdyby Manes mohl žít bez Diogéna, a Diogénes bez Mana ne."
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je ohavnějšího než stařec, jenž pošetile žije?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mluvme, jak smýšlíme, a mysleme si co říkáme: ať se slova shodují s životem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Záleží na tom, jak dobře žiješ, ne jak dlouho.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Potřebujeme celý život, abychom se naučili žít, a přesto, že se nám to může zdát divné, potřebujeme celý život, abychom se naučili umřít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo nemůže dosáhnout klidného života, kdo příliš přemítá o jeho prodloužení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je dobré nikoli pouze žít, nýbrž dobře žít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je horší než stařec, který začíná žít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pokud žijeme, učme se žít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Skutečně žít, znamená rázně jednat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejkrásnější vlastností ženy je mlčení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je krásnějšího, než být své ženě tak drahý, že se staneš drahým i sám sobě.
 
Nic není tak proměnlivé, nic tak nestálé jako ženský rozmar.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co nezakazuje zákon, to zakazuje stud.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tím, že učíme jiné, učíme sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dokud žijeme, musíme se umění života učit.
 
Chybou je, když věříš každému, ale chybou je i to, když nevěříš nikomu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Věř mi, skutečná radost je vážná věc.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chyba je, když věříš každému, ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chyba je věřit všemu, chyby je nevěřit ničemu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít znamená bojovat.
 
Velmi krátký a nepokojný je život těch, kteří zapomínají na minulost, nedbají přítomnosti a bojí se budoucnosti.
 
Válka má požitek z krve.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mnohých se musí být, koho se mnozí bojí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
To, čeho se bojíš, buď není velké, anebo netrvá dlouho.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikomu se nepodařilo narodit beztrestně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Činy, které jsou často trestány, často se páchají.
Nejhorší12345Nejlepší
 
O tom, kdo rychle odsuzuje, skoro by se mohlo říci, že rád odsuzuje, a kdo příliš trestá, že trestá nespravedlivě.
 
Celý život je trestem.
 
Všichni toužíme po štěstí. Ale když se vydáme na cestu, klopýtáme ve tmě. Riskujeme, že si spleteme směr, nebo, že dokonce půjdeme na opačnou stranu. Ba co víc, pokud po chybné cestě postupujeme dále, můžeme se svému cíli ještě více vzdálit. Čím více se tedy snažíme štěstí nalézt, tím obtížněji k němu dospíváme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nepotřebovat štěstí - to je vaše štěstí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jednej tak, abys byl šťastný, ne abys ses šťastným jen zdál.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stařec je zřídkakdy šťastný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Velké štěstí je velké otroctví.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Šťastný není ten, kdo se druhým zdá, šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V okamžiku největšího štěstí je žádoucí zemřít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdy nepovažujte za šťastného toho, kdo je závislý na vnějších okolnostech.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vždyť štěstí, není-li mírněno, samo se zadusí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Špatný voják, který svého učitele následuje s nářkem.
 
Špatnostem se lze naučit i bez učitele.
 
Pro život, ne pro školu se učíme.
 
Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 
Veškerý soulad tohoto světa sestává z nesouladných věcí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je horší než válka - z války mít strach.
 
Do stáří jsem se staral o to, abych dobře žil, ve stáří o to, abych dobře umřel.
 
Je třeba, abys byl spravedlivý zadarmo a aby pro tebe žádná odměna za spravedlnost nebyla větší, než že jsi spravedlivý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo není smutný sám pro sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neštěstí zdrtí jen toho, kdo se dal oklamat štěstím.
 
Naděje je poslední útěchou v neštěstí.
 
Ze štěstí všech se raduj, neštěstím buď dojat.
 
Neštěstí je příležitostí pro statečnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Štěstí přátele získává, neštěstí prověřuje.
 
Trvalé neštěstí má tu jedinou výhodu, že ty, které stále sužuje, nakonec zocelí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Krutější je stále se bát smrti než zemřít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Statečnost míří ke hvězdám, strach ke smrti.
 
Je krásné zemřít vlastní smrtí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stojí za to nebát se smrti, protože pak se neumíš bát ničeho.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zemřít bez strachu ze smrti - to je záviděníhodná smrt.
 
Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je stejně hanebné utíkat před smrtí jako utíkat se ke smrti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jen pomníky ducha jsou nesmrtelné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejlepší smrt má ten, kdo umíraje je oplakáván svými.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.
 
Celý lidský život je jen cesta ke smrti.
 
Průměrnost je nesmrtelná, podlost věčná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je smrt? Konec nebo přechod?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jakmile ze srdce vypustíš strach před smrtí, neodváží se do něho vstoupit žádný strach vůbec.
 
Ustavičně se bát smrti je krutější než zemřít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo neumírá příliš brzy, protože neměl žít déle, než žil.
 
Nestejní se rodíme, ale stejní umíráme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Protože není jisté, na kterém místě tě čeká smrt, čekej ji všude.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nelidskou rozkoší je těšiti se z cizího neštěstí.
 
Vzpomínky na prožitou rozkoš jsou delší a věrnější než přítomnost.
 
Nepříjemnosti, které ho potkají, nebude dobře snášet ten, komu nebylo nikdy nic odepřeno, komu starostlivá matka vždy utřela slzy, o kterého se vždy staral vychovatel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co bylo těžké snášet, na to se příjemně vzpomíná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt je někdy trestem, často darem, pro mnohé dobrodiním.
 
Nevděčný je ten, kdo vrací dobrodiní bez úroku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství hledá rovné, nebo rovnými činí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dlouho uvažuj, než někoho učiníš přítelem. Pak-li se pro někoho rozhodneš, přijmi jej celým srdcem. Mluv s ním otevřeně jako sám se sebou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V soukromí přítele kárej, veřejně chval.
Nejhorší12345Nejlepší
 
O všem uvažuj s přítelem, ale nejprve uvažuj o něm samém.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný.
 
Nikdo není takovým miláčkem štěstěny, aby nepotřeboval přítele.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.
 
Mnoho pravd není pro vladaře o nic méně ostudných než mnoho pohřbů pro lékaře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Do neštěstí vás přivádí nikoliv věci, které nevíte, nýbrž věci, které víte jistě, ale které nejsou pravda.
 
Čas odhalí pravdu.
 
Luza je nejhorší vykladač pravdy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Řeč pravdy je prostá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pravda je přístupná všem, ještě nikdo ji neuchvátil jen pro sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Štěstí a pravda kráčejí bok po boku. Proto nelze nazývat šťastným toho, kdo se nachází mimo pravdu.
 
Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně zatouží.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Být chudák uprostřed bohatství, to je ten nejhorší druh nouze.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Peníze ještě nikoho neudělaly šťastným.
 
Nahromaděné peníze vládnou, nebo slouží.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chudobě chybí mnoho, lakotě všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je známkou slabého ducha neumět snést bohatství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Osud nám nemůže vzít nic z toho, co by nám dříve nedal.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu.
 
Drž se pravidla: nezoufej v neštěstí, nevěř štěstí a měj vždy na mysli všemožný rozmar osudu.
 
Co osud nedal, nemůže ani vzít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je většího či statečnějšího než čelit zlému osudu?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Svolného osud vede, vzpurného vleče.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žalovat na osud můžeme hodně dlouho, změnit jej však nemůžeme. Stojí tvrdý jako kámen a je neúprosný. Nikdo jím nepohne ani prudkým slovem, ani pláčem, ani důvodem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho.
 
Nikdo neváhá snášet osud společný všem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přízeň osudu přátele získává, nepřízeň spolehlivě prověří.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Osud často narazí na nás jako my na něj.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lichotný nepřítel se ke mně staví, jako by byl mým přítelem.
 
Nenáviděné vlády se nikdy neudrží dlouho. Kdo se příliš bojí nenávisti, nebude schopen vládnout; království střeží strach.
 
Prvním uměním králů je umět nenávist snášet.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vážná onemocnění se léčí odvážnými prostředky.
 
Mnoho jídel způsobuje mnoho nemocí.
 
Nemocné štěstí dává zdravé rady.
 
Mnoho jídel způsobuje mnoho chorob.
 
I z prostého domu vychází často i velký muž.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bát se námahy není vlastností muže.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jsi-li muž, obdivuj se těm, kdo usilují o velké věci, i když podléhají.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Padne-li veliký muž, je i po pádu veliký.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Necítit své neštěstí není lidské a neumět je snášet není mužné.
 
Nejlepší cesta, jak vychovat muže k věrnosti, je dát mu jasně najevo, že se v jeho věrnost věří. Jakmile muž cítí, že je podezírán z nevěry, domnívá se, že má k nevěře právo.
 
Cokoliv se přihodí řádnému muži, to ponese s vyrovnanou myslí; bude si vědom, že to přišlo z božského ustanovení, podle něhož se vše řídí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jsme moudřejší v neštěstí, kdežto štěstí nás připravuje o zdravý rozum.
 
Nikdo se nerodí moudrým.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobrý je jenom ten, kdo je i moudrý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co nemůže vyléčit rozum, často vyléčí čas.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Životu umění slouží, moudrost vládne.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo se moudrým nerodí, nýbrž stává se jím.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrému zřídka vstoupí osud do cesty.
 
Kdyby mi nabízeli moudrost s tou podmínkou, že ji budu držet v tajnosti a nikomu se o ní nezmíním, odmítnu ji.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Užitečnější je znát několik moudrých pravidel, jež by mohla tobě vždy posloužit, než nastudovati mnoho neužitečných věcí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Životem vládne štěstěna, ne moudrost. - Vitam regit fortuna, non sapiente.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic se moudrosti tolik neprotiví, jako přespřílišná vtipnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.
 
Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrý je v bezpečí a nemůže se jej dotknout ani bezpráví, ani pohana.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dlouhý styk se zlem stejně jako s dobrem vede k tomu, že v něm člověk nalezne zalíbení.
 
Mladý člověk, který nikdy neplakal, je divoch.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít je to poslední, nač má zaneprázdněný člověk čas, a není nic těžšího, než vědět, jak žít. Odborníků v jiných oborech je všude plno, některé z těchto nauk, jak se zdá, si osvojili úplní chlapci tak dobře, že by v nich mohli dávat i hodiny: žít se však musíš učit po celý život.
 
Nevěřte, že se člověk může může stát šťastným neštěstím jiných.
 
Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet.
 
Zlato se poznává v ohni, v neštěstí stateční lidé.
 
U žádného člověka nepřicházejí dobré úmysly před špatnými.
 
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon: Jeden by ihned zapomněl, co dal, a druhý, aby nikdy nezapomněl, že něco dostal.
 
Skvělé je být chválen člověkem, jenž je také chválen.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.
 
Pozdní je šetrnost, když je člověk na dně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zákon má být stručný, aby si jej nezkušení lidé snáze zapamatovali.
 
Mnoho lidí učilo druhé podvádět tím, že se báli podvodu, a podezírajíce jiné, dali jim právo hřešit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.
 
Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž aby se neopakovala.
 
Většina lidí se uboze potácí mezi strachem před smrtí a životními útrapami, nechtějí žít a nedovedou zemřít.
 
Člověk je člověku ustavičným nebezpečím.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nešťastný je člověk strachující se o budoucnost.
 
Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
 
Lidé jasněji vidí do cizích záležitostí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když lidé vyučují, sami se učí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příroda nám přikazuje lidem prospívat; kdekoliv je člověk, tam je i příležitost pro dobrý skutek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hanebné vítězství je nad vlastními lidmi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou.
 
Nic v nás nevzbudí takovou úctu jako člověk statečně snášející neštěstí.
 
Stát se dobrým člověkem je umění.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Měli bychom žíti tak, jako bychom byli lidem na očích. Měli bychom mysliti tak, jako by sebeskrytější koutky duše naší byly přístupny zraku okolí.
 
Lidé neumírají, ale vraždí se nevhodným způsobem života.
 
Říká se, že máme tolik nepřátel, kolik máme otroků. Nepřátele si z nich děláme sami, když zapomeneme, že to jsou lidé, a zacházíme s nimi jako s tažnými zvířaty.
 
Pravé přátelství nerozloučí ani naděje, ani strach, ani starost o vlastní prospěch. Přátelství umírá s člověkem a člověk umírá za přátelství.
 
V každém dobrém člověku sídlí bůh, i když nevíme jaký.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejmocnější je ten člověk, který ovládl sám sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé v sobě většinou nesou cítění králů. Chtějí, aby proti druhým mohli všechno, ale druzí proti nim nic.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chudobný člověk se směje bezstarostněji a častěji než bohatý.
 
Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.
 
Pro činného člověka není žádný den dlouhý.
 
Smysl života spočívá ve vytvoření Božího království na zemi, neboli v tom, že vyměníme sobecký, závistivý, násilnický a nerozumný život za život lásky, bratrství, svobody a rozumu.
 
Chceš-li být milován, tedy miluj.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska přemáhá i bohy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.
 
Není možno milovat a být moudrým.
 
Abys byl milován, miluj!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Miluj rozum! Láska k němu Tě vyzbrojí proti nejtvrdším útokům.
 
Žena buď miluje nebo nenávidí; u ní třetí možnost není.
 
Žena buď miluje nebo nenávidí. Třetí možnost nezná.
 
Milujem ty, kteří nás odmítají a odmítáme ty, kteří nás milují.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo žije láskou, ten již nežije v sobě, nýbrž v tom, co miluje.
 
Kdo je přítel, miluje, ale kdo miluje, nemusí být přítelem. Přátelství je vždycky prospěšné, zatímco láska často zraňuje.
 
Velká láska si někdy dovoluje i taková přání, která se příčí zdravému rozumu.
 
Chceš-li být milován, miluj.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Odmítáme ty co nás milují, a milujeme ty co nás odmítají.
 
Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.
 
Společnost knih lze volit lépe, než společnost lidskou. Tím spíše se mezi knihami vybírej přátele pro celý život.
 
Nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
 
Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
 
Hlad naučil lidi vymýšlet nové pokrmy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hladový nepohrdne ničím.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nadměrné jídlo překáží bystrosti ducha.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hlad vyjde levně, draho vybíravost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ani malé děti, ani chlapci, ani pomatení se nebojí smrti. Je proto velká hanba pro člověka, jestliže mu rozum neposkytne stejný klid, k němuž vede nedostatek rozumu. .. Nepovažoval bys za nejhloupějšího ze všech člověka, který by plakal, že nežil před tisíci lety? Stejně hloupý je ten, kdo pláče, že za tisíc let nebude žít. Obojí ten čas nám nepatří. Nebudeš, jako jsi nebyl. Co pláčeš? Půjdeš tam, kam jde všechno.
 
Rodiče chválí své děti; tím podvědomě chválí sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Král by měl dávat přednost vlasti před svými dětmi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt je odpoutáním od všech bolestí a hranicí, kterou naše utrpení již nepřekročí. Smrt nás ukládá do toho klidu, kde jsme spočívali před svým narozením.
 
Každý druh trestu nechť je použit jako lék... Jednoho ať léčí stud, druhého změna místa, třetího bolest, čtvrtého nouze, pátého meč.
 
Čas zahladí bolest.
Nejhorší12345Nejlepší