Citáty, výroky, přísloví
Stanisław Jerzy Lec

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Stanisław Jerzy Lec

Lidé, žijte. Dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život nás dohání k mnoha dobrovolným činům.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život lze prožít v jednom dni. Ale co s tím zbývajícím časem?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdyby u nás bylo konverzační umění na vyšší úrovni, byla by mnohem nižší populace.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Boj pohlaví se odbývá tradičními zbraněmi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ex oriente lux, ex occidente luxus.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk je celek. Leda by jeho bližní rozhodli jinak.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk ? vedlejší produkt lásky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk roste v ceně, kterou platí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk už nemá křídla a není andělem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk potřebuje odběratele citů, jinak mu puká srdce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Udidlo pro Pegasa se vkládá do úst jezdcovi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Doufejme, že i omyly někdy podléhají chybám. Pak by se všechno napravilo samo sebou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Setrvání na svých omylech, je to věrnost sobě samému?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Setrvání ve svých omylech ? to je věrnost sobě samému.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je skepse výhodný názor? Skeptikové se na to dívají skepticky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Myšlenky skáčou jako blechy od jednoho ke druhému. Ale každého nekousnou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každá myšlenka je kradená ? z prvků vesmíru.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Myšlení chodí různými cestami. Podezřívám ho, že nechce potkat lidi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dílo mluví samo za sebe, má-li ke komu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ani slovníky nesmíme brát doslova.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejsem zajedno s matematiky. Domnívám se, že souhrn nul je nebezpečné číslo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
I múza dějin je jako žena ? má svá stydlivá místa.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Někdo se pod bagančaty tyrana tváří, jako by byl pod pantoflem Múzy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejsnažší je vytvořit tvrdý řežim z měkkých poddaných.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čas je nehybný. Jenom my se v něm pohybujeme nesprávným směrem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít je příliš nezdravé...Kdo žije, umře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít jinak než-li ty mě děsí, a bez tebe žít hrozné je.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Buďte samouci, nečekejte až vás život naučí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Buďte samouky, nečekejte, až vás naučí život.
Nejhorší12345Nejlepší
 
I múza dějin je jako žena - má svá stydlivá místa.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Umíte si představit ženu, která by nechala svého milence, aby ji vyprávěl tisíc a jednu noc pohádky?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Umírejme zdraví!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hlavním zákonem tzv. demokracie se stalo počítati hlavy, ale nedbati mozků.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Víra dělá zázraky, když jí to vyjde.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Okno do světa lze zastřít novinami.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zalidnit svět je snadné. Vylidnit svět je snadné. Tak v čem je problém?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Buďme stručný, svět je přelidněn slovy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Všechny okovy světa tvoří jeden řetěz.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Svět asi vznikl ze strachu před prázdnotou.
 
Smrt nikdy neztratí klientelu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Předpokladem nesmrtelnosti je umřít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žít je příliš nezdravé. Kdo žije, umírá.
 
Nesmrtelný autor umírá ve svých epigonech.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo předběhne svou dobu, musí na ni obvykle počkat na místech nikoli nejpříjemnějších.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nepřítomní nikdy nemají pravdu, ale velice často si zachovají život.
 
Pravda leží obyčejně uprostřed. Nejčastěji bez náhrobku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím více se blížíme pravdě, tím víc se vzdalujeme skutečnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pravda občas zvítězí, když jí přestane být.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bohatství mysli je zřídkakdy ohroženo znárodněním.
 
Pyrrhovo vítězství - to je teprve vítězství - zbavit se jednou ranou nepřátel cizích i svých.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mluv moudře, nepřítel naslouchá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ráně se vyhneš snad - nepřítele nemůžeš nepotkat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mnoho mých přátel se stalo mými nepřáteli, mnoho nepřátel se se mnou spřátelilo, ale lhostejní mi zůstali věrni.
 
Opravdový nepřítel tě nikdy neopustí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moje nenávist zestárla - stala se pohrdáním.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Opravdový muž se pozná dokonce i tehdy, když je nahý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Opravdový muž se pozná, dokonce i když je nahý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přísloví si odporují. A v tom je právě lidová moudrost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé, jejichž oko nikdy nesmočila slza, mají špinavý pohled.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejvíce lidí klopýtá o práh svědomí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé mají zpožděné zapalování: pochopí všechno až v příští generaci.
 
Dogmatikové nepotřebují člověka. Dokonce ani sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pro člověka je třeba obětovat vše. Kromě lidí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé se rodí na sociální objednávku ze soukromé iniciativy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Všechno má sloužit člověku, jen ne člověk.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Průvan dějin křiví lidem tváře.
 
Lidojed člověkem nepohrdne.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé by občas potřebovali den volna od života.
 
Většina lidí je vždy na straně většiny.
 
Všichni lidé jsou herci. Kde pro ně vzít repertoár?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život člověka donutí k mnoha dobrovolným činům.
 
Tlustí lidé žijí kratší dobu, ale jedí déle.
 
Lidé žijte, dokud nebude nařízeno, že se má dělat něco jiného.
 
Život zabírá lidem příliš mnoho času.
 
Nadlidské činy nejsou dílem nadlidí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Někteří lidé žijí s tak samozřejmou rutinou, že se nám nechce věřit, že žijí poprvé.
 
Lidé by občas potřebovali "den volna od života".
 
Co říká jeden básník o druhém, lze říci, aniž by byl člověk básníkem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Věřím, že lidé pocházejí z opic. Ale nevěřím, že z jednoho druhu.
 
Člověk si nemůže vybírat, musí zůstat člověkem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když se opice zasmála svému obrazu v zrcadle, zrodil se člověk.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život člověka končí někdy cizí smrtí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Někdy musí člověk navždy umlknout, aby mu bylo popřáno sluchu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk vítězí. Nad člověkem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Někteří spotřebují tolik vzduchu k vytrubování fanfár, že se ho nedostává k dýchání jiným lidem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Někdy se lež přiblíží pravdě, že je v té mezeře těžko žít.
 
Lži se za příznivých okolností stávají legendami.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nechce se věřit, že lež existovala před vynálezem tisku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska každé generace má jiný ženský tvar.
 
Vracíme se vždycky ke své první lásce. Snad. Ale vždycky s jinými cíli.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Květy lásky nevadnou. Některé můžete položit čerstvé ještě na její hrob.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk - vedlejší produkt lásky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milujte své nepřátele! Poškodíte tím jejich pověst.
 
Nikdo není tak hloupý, aby občas hloupého nepředstíral.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic člověka nenapadne samo od sebe, i hloupost se musí nejprve vymyslet.
 
K vlastní moudrosti dodávej opatrně cizí hloupost.
 
Kdyby tak nějaký Bůh řekl: "Věřte mi!" a nikoli "Věřte ve mě!"
Nejhorší12345Nejlepší