Citáty, výroky, přísloví
Latinská přísloví

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Latinská přísloví

Žena ? toť sladké zlo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Proti krajnímu zlu je třeba užít krajních prostředků.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chytrý je bit, najde-li se chytřejší.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk tím méně potřebuje, čím méně si žádá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejlepší ve všem zachovat míru.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nezdar není hanbou. Hanbou je bázeň před nezdarem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Omne principium grave (Každý začátek je těžký).
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jaká práce, taková odměna.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Omyl je bez viny.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mýlit se je lidské, ale setrvávat v omylu je ďábelské.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk, jenž mysl má nízkou, stále se brodí jen v bahně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zkrať své starosti, aby sis prodloužil život.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Naslouchej, pozoruj a mlč, chceš-li v klidu žíti. - Audi, vide, tace, si vis vivere cum pace.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jaký život, takový konec.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Paměť je nejpotřebnějším statkem života.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dokud žijeme, žijme naplno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nechť je tvá řeč v souladu s tvým životem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Oslové žijí z nepatrné píce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo podle lékaře žije, uboze žije.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco, co nevíš.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Věřit všemu je stejná chyba, jako nevěřit ničemu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Státní pokladna je poslední jako dlužník, prví jako věřitel
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co se říká, to není ani k uvěření, je to k nevíře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chceš-li mír, připravuj válku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dlouho připravovaný boj - rychlé vítězství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rovnost neplodí války.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Snadno vyvolá války, kdo vypráví vylhané zkazky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo šetří viníky, trestá nevinné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Skutečně šťastný je, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Odvážnému štěstí přeje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vše na světě pulsuje jako příboj. Nic tu nezachovává stálé a dokonalé formy. Proto i naše city, jež se upínají k vnějšímu světu pomíjení a mění se stejně jako on.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stáří se má vždycky ctít.
 
Mocní rostou z cizího neštěstí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Střes se mít radost z cizího neštěstí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Společné neštěstí je útěchou všem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je nejistý, smrt je zcela jistá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt je jistá, její hodina je nejistá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo mečem smrt nosí, toho meč skosí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je možné se smrti vyhýbat, ale nelze se jí vyhnout.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mnoho psů zajícova smrt.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je možné vyhýbat se smrti, ale ne se jí vyhnout.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Strach ze smrti je trýznivější než sama smrt.
 
Nejlepší smrtí je zemřít a být oplakáván blízkými.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ctnost žije i po smrti.
 
Jezte, pijte, po smrti není už žádné potěšení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt už je blízko - lékař stal se dědicem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic nevědět, to je nejpříjemnější život.
 
Bandita ti prokáže dobrodiní, když tě nechá žít.
 
Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jistého přítele poznáme v nejisté situaci.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Totéž chtít a totéž nechtíti - to je pravé přátelství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Veškerá práva má přítel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Věrný přítel je medicínou duše.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pravda se nebojí ničeho, leda toho, že bude utajena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ve víně je pravda.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pravdivou chválou mysl roste.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chudák spí bezpečný na troše slámy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bohatství plodí starosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když ti peníze chybí, každý tě nerad vidí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobrá pověst je lepší než peníze.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jedni slouží slávě a druzí penězům.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bohatství mění mravy nikoli k lepšímu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Největší bohatství má ten, kdo si žádné nežádá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je pro chudáka dlouhý, pro šťastného krátký.
 
Bohatství mění mravy, nikoliv k lepšímu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejsou blažení, o jejichž bohatství nikdo neví.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo je spokojen s tím, co má, ten má největší a nejjistější bohatství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo není spokoje se svým osudem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Toho, kdo chce jít, osud vede, toho kdo nechce, vleče.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Budeš-li spokojen se svým osudem, budeš žít moudře.
 
Každý svého osudu strůjce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není-li žalobce, odsoudí osud.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vědění má za nepřítele nevědomost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neumí vládnout, kdo se příliš bojí nenávisti.
 
Kdo šetří metly, má syna v nenávisti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jen naprostý ignorant nenávidí umění.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pod krásnou kůží se často skrývá nenávistná mysl.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Z nemoci se raduje lékař, ze smrti kněz.
 
Stáří je nevyléčitelná choroba.
 
Šaty dělají muže.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stateční muži nepotřebují hradby.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Senátoři jsou dobří mužové, senát zlá šelma.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Řeč je jazykem duše - jaký muž, taková řeč.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každému je dána řeč, jen nemnohým moudrost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V nepřízni osudu se teprve projeví ta pravá moudrost.
 
Ačkoliv bohatství, rozum a krásu dostáváš darem, samotná pýcha vše zničí, když stále ti průvodcem bude.
 
Opakování matka moudrosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kapka štěstí nad bečku moudrosti.
 
Směj se, jsi-li moudrý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Líné mládí plodí nuzné stáří.
 
Čím hřešíme v mládí, to odpykáme ve stáří.
 
Prostoduchý člověk uvěří každému slovu, vychytralý zvažuje své kroky.
 
Nejšťastnějšími z lidí jsou lékaři: na jejich úspěchy shlíží slunce, jejich nezdary skrývá zem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nevěř všemu, co lidé říkají.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Obžerství zhubilo více lidí než meč.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Býk se chytá za rohy, člověk za slovo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kapka, padá-li stále, ne silou vyhloubí kámen; člověk jen stálou pílí, ne naráz, se učeným
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím víc lidé mají, tím více si přejí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Beznaděj dělá z člověka buď vojáka nebo mnicha.
 
K vlastnostem moudrého člověka patří, že více zná, méně mluví.
 
Nádherná věc je člověk, je-li člověkem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Učený člověk má vždy bohatství v sobě.
 
Moudrý člověk, neudělá tutéž chybu dvakrát.
 
Dary činí člověka slepým.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nechť se málo věří člověku, který moc mluví.
 
Nicneděláním se lidé učí dělat špatné věci.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Drž se co nejblíže výborných lidí, když sám už jím nejsi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vzdělaný člověk má stále bohatství v sobě.
 
Lidé si myslí, že co si přejí, přejí si právem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé více věří očím než uším.
 
Škodou mnozí lidé zmoudřeli.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Královské paláce jsou plné lidí, ale bez přátel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidské je milovat, ale lidské je i odpouštět.
 
Ať zítra miluje, kdo nemiloval nikdy, i ten, kdo miloval, ať zítra miluje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zkušenost je učitelkou hloupých.
 
Dobře oděný muž co moudrý je mnohými ceněn pro svoje pěkné šaty, ač v pravdě je úplný hlupák.
 
Moudrý člověk má srdce v hrudi, hlupák na jazyku.
 
Občas i hlupák vhodně promluví.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když hlupák vstoupí na most, v řece propuká panika.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo je umírněný v jídle, je sám sobě lékařem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Střídmý v jídle, sám sobě lékařem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dítě si stěžuje, že bylo bito, ale neříká proč.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Klam, pláč a předení vložil Bůh do ženy.
 
Koho chce Bůh zahubit, toho zbaví rozumu.
 
Bohové jsou pomalí soudcové, ale trestají jistě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bolest je na bolest nejlepším lékem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Alkoholik vždy lže.
 
Popíjej staré víno, chceš-li vesele stárnout.
 
Peníze a víno ve džbánu mění mrav i moudrých pánů.