Citáty, výroky, přísloví
George Bernard Shaw

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

George Bernard Shaw

Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby ? zbývá jediné. Naučit se žít na zemi jako lidé.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je pro mne něco jako uhořívající svíce. Něco jako úžasná pochodeň, která se mi na okamžik dostala do rukou a já ji chci donutit planout co nejjasněji, než ji předám dalším pokolením.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí a odměnou mi byl darován život.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ženy jsou jako cigarety. Nejdříve táhnou velice dobře, ale nakonec se všechen jed nahromadí v ústech.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Důvody, proč se některé krásné ženy nemohou provdat, mohou být dva: Buď příliš často říkaly ne nebo příliš často ano.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena nás všechny redukuje na společenské jmenovatele.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je nad slunce jasnější, že bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ženy chtějí nejméně všechno a nejpozději hned.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemáme právo být šťastni, jestliže štěstí nerozdáváme, stejně jako nemáme právo užívat bohatství, které jsme nevytvořili.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Už nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neodporuj pokušení! Všechno vyzkoušej a dělej to, co ti nejvíce vyhovuje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jediných talentem muže je to, že dokáže opravdu milovat ale ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Plody ze stromu poznání jsou pro jednoho člověka velmi trpké.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí, které polovině.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moje manželství začalo jako vášeň a skončilo jako zvyk ? jako u většiny manželů.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nevyhrožujte manželce rozvodem, pokud jí nechcete udělat radost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství ? tři týdny zbožňování, tři roky hádek, a třicet let tolerance.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdyby jste byl mým manželem dala bych Vám do čaje jed! A kdyby jste byla mojí manželkou tak bych ten čaj vypil.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí ? bere mi znovu míru pokaždé, když k němu přijdu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Koupit psa je jediný způsob, jak získat za peníze lásku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jsou-li Angličané s to přežít svou stravu, jsou s to přežít všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu? Talent, nebo pracovitost? A co je důležitější u velocipedu: přední, nebo zadní kolo?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když máte jedno jablko a já mám jedno jablko a ta jablka si vyměníme, tak stále budeme mít každý jedno jablko. Ale pokud máte myšlenku a já mám myšlenku a ty myšlenky si vyměníme, tak každý z nás bude mít dvě myšlenky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, že je to jeho povinnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.
 
Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné.
 
Život strávený děláním chyb je nejenom úctyhodnější, ale i užitečnější než život strávený zahálkou.
 
Politika, která byla kdysi středem přitažlivosti pro lidi schopné, o veřejný život se zajímající a ctižádostivé, stala se nyní útočištěm několika amatérských veřejných řečníků a stranických intrikánů, kteří shledali, že všechny ostatní cesty, jak možno vyniknout, jsou pro ně uzavřeny, ať už proto, že sami nemají praktických schopností, anebo jsou poměrně chudí a nedostatečně vzdělaní.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V tom je opravdová radost života: sloužit a plně se věnovat určitému cíli, být přesvědčeni o jeho velikosti. Celí se nechat strávit předtím, než nás dají do starého železa.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta druhá, když to dostaneme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel - sportovců.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chci jít do hrobu naprosto opotřebovaný, protože čím víc pracuji, tím víc žiji.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hra je živý organismus, a ne mechanická konstrukce... zápletka je zkáza příběhu, a proto i zkáza hry, která je především příběh... hra nikdy nemá mít zápletku, protože, má-li v sobě přirozený život, bude se konstruovat sama, jako rostlina když kvete, a to mnohem krásněji, než by ji dokázal vědomě konstruovat autor.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každý národ má žít v ustavičné, zdravé revoltě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Psaním uměleckých kritik má oproti sebevraždám jednu výhodu - při sebevraždě připravujete o život sebe, při umělecké kritice vraždíte druhé.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nesnažte se žít věčně - to se vám nepodaří.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stydět se, to patří ke slušnému chování, to se od ženské vždycky očekává. Ženy musejí předstírat, že cítí strašlivou spoustu věcí, které necítí vůbec.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Domov je pro dívku vězení a pro ženu donucovací pracovna.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V životě ženy poznáme sedm období: batole, dívenka, slečna, mladá žena, mladá žena, mladá žena, mladá žena.
 
Některé ženy se zásadně nesnášejí, ale pomlouvají-li nějakou třetí, hned mezi nimi vznikne jakási sympatie.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hezká dívka může vydělat neřestí daleko víc, než její ošklivá sestra jako počestná žena a matka.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Já jsem zjistil, že jakmile si pustím nějakou ženskou k tělu, začne žárlit, podezírat, vnucovat se a šíleně otravovat. Zjistil jsem, že jakmile se já spustím s nějakou ženskou, je ze mne sobec a tyran. Ženské všechno obrátí vzhůru nohama.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Znalci žen jen málokdy mívají sklon k optimismu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je lepší ženu rozčilovat než nudit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pro ženu jsou šaty jen kompromisem mezi přiznaným přáním být oblečena a nepřiznaným přáním být neoblečena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Počestnost je odborová organizace vdaných a ženatých.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Že příroda nečiní skoků, to je jedna z líbivých lží, jež spolu dohromady nazýváme klasickým vzděláním.Příroda činí vždy skoky. Snad potřebuje dvacet tisíc let, než se k něčemu rozkývá, ale když už se konečně rozhodne, je ten skok velký, že nás přenese do zcela nové doby.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemůžeš se učit bruslit, aniž by ses nestal směšným. Led života je kluzký.
 
Člověk, který věří v peklo, může věřit v cokoli...
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemůžete věřit všemu, co slyšíte, ale můžete to bohužel opakovat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Odvaha z víry, třebas je to víra falešná, vždycky překoná odvahu ze vzteku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen někomu věřit.
 
Ženy nikdy nedokáží být jen dočasnými hosty, neumějí to. Všechny se v skrytu duše usídlují natrvalo, s tupou, pudovou úporností budují domovy za potop a válek, v předvečer vpádů, v dobách, kdy se hroutí státy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Naučil jsem se příliš od života neočekávat. V tom je tajemství každého opravdového pokoje.
 
Tajemství cítit se ubohým záleží v tom, mít dost času, abychom si mohli lámat hlavu, jsme-li opravdu šťastní či nikoliv.
 
Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příšerné zaměstnání, tohle školství, nad vše pomyšlení!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Divadlo nabývá důležitosti jakožto společenské médium. Špatná divadla jsou stejně škodlivá jako špatné školy nebo špatné kostely, protože moderní civilizace rychle násobí tu kategorii, pro kterou je divadlo jak školou, tak kostelem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru. Ukázal jsem cestu sobě i jiným.
 
Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách.
 
Největší strach ve vězení má ředitel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
K radostnému stáří patří vzpomínky na ženy, se kterými jsme se neoženili.
 
Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejvytrvalejší ze všech lásek je ta nešťastná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ať je život šťastný či nešťastný, plný úspěchů či neúspěchů, vždy je neobyčejně zajímavý.
 
Být šťastný po celý život? To by žádný smrtelník nesnesl. Bylo by to peklo na zemi.
 
V životě jsou všichni rovni; smrt dává vynikajícím vyniknout.
 
Nedovolil jsem, aby můj život ovládl strach před smrtí; a odměnou mi byl darován život.
 
Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život je silnější než smrt, nadějě je silnější, než zoufalství.
 
Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.
 
Pamatuj si jednou provždy, že nejméně ošklivá sestra je rodinnou kráskou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit.
 
Mou specialitou je mít pravdu, když ostatní ji nemají.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Všechny velké pravdy jsou zpočátku rouháním.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hromadění peněz není bezpečný způsob šetření.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo se dokáže radovat, má ohromné bohatství.
 
Cena peněz se mění podle účelu, k němuž jsou vypůjčeny.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Boháči jsou velmi dobročinní. Chápou, že musejí platit výkupné za své bohatství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bohatství a umění jsou pochybné recepty na výrobu štěstí a krásy.
 
Civilizovaná země je tak závislá na oběhu peněz, jako živočich na oběhu krve.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejhorším hříchem vůči našemu bližnímu není nenávist, ale lhostejnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lékaři, který onemocní, by měli sebrat diplom.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena čeká na muže jako pavouk na mouchu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muž, kterému není přes čtyřicet, není k ničemu.
 
Osvobození žen od vojenské služby je založeno nikoliv na nějaké přirozené neschopnosti, jež se u mužů nevyskytuje, nýbrž na tom, že společnost se nemůže obnovovat bez spousty žen. Mužové se dají daleko snadněji postrádat a jsou podle toho obětováni.
 
Muž, který si zahrává se ženami, mě naplňuje větší hrůzou než žena, která vábí muže.
 
Žádný muž, který dělá něco tak vážného na tomto světě, nemá dost času a peněz na takové dlouhé a nákladné lovy, jakými jsou lovy na ženy.
 
Ženy si pořád vybírají muže, nikdy si nedají pokoj. Vejdou do místnosti, a když je tam pět mužů, začne jim mozek hned pracovat jako mechanický počítač. Označuje dírkami: výběr, druhá jakost, přijatelná partie, uvidím, nepřichází v úvahu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ženy, které jsou zvyklé myslet, jsou ty, na které muži nemyslí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.
 
Střežte se muže, jenž vám nevrátí ránu, neboť takový ani neodpouští, ani nedovolí, abyste si sami odpustili.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.
 
Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muž který hovoří o svém svědomí, podobá se příliš ženě mluvící o své skromnosti.
 
Muž klame lépe, když mluví, žena, když píše.
 
Od muže se dovíme pravdu, když mu odporujeme, od ženy, když s ní souhlasíme.
 
Udržel snad někdy strach muže před něčím, co opravdu chtěl? Nebo snad ženu?
 
Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.
 
Lenost se stala matkou více filozofů než moudrost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk, který poslouchá rozum, je ztracen. Rozum zotročí všechny, jejichž mysl není dost silná na to, aby ho potlačila.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Velikost je pouze jedním z pocitů malosti ... Kdyby velký muž mohl dosíci toho, že bychom mu rozuměli, oběsili bychom ho.
 
Moudrý muž si nikdy nezoufá. Neboť když končí naděje, začíná rezignace.
 
Naivita zabedněného rozumu si nezadá s naivitou zvířete.
 
Autorita závisí především na rozumu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic.
 
Sexuálně vzato je žena zařízení přírody, jejímž cílem je zvěčnit své největší dílo. Muž je zařízením ženy, jehož účelem je, aby žena mohla splnit tento povel přírody co nejpříjemnějším způsobem.
 
Manželský přístav je jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena, která hledá manžela je nejnebezpečnější šelma.
 
Manželství není loterie. V loterii se někdy vyhrává.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství bude i dále prakticky nevyhnutelné; čím dříve si to uvědomíme, tím spíše se dáme do práce, udělati je slušným a rozumným.
 
Poměr, který se vytvoří šťastným manželstvím, je tak intimní a tak proniká celým životem obou stran, že nikdo nemá ve svém životě současně místa pro víc než jeden takový poměr.
 
Manželství je nejnemravnější ze všech lidských zřízení. V tom tkví tajemství, proč je tak populární.
 
Přimlouvám se k delší zamilovanosti, neboť zkracuje manželství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství je jedinou zákonnou smlouvou, jež odstraňuje mezi stranami všechny zákony, chránící právě ten poměr, k němuž se vztahuje.
 
Manželství je proto tak populární, protože spojuje maximum pokušení s maximem příležitostí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moje manželství začalo jako vášeň a skončilo jako zvyk - jako u většiny manželů.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena po manželství touží, muž se mu jen podrobuje.
 
Lidé žijící v pohodlném manželství se domnívají, že když jiné páry jsou na tom hůře, že to musí být jejich vina, právě tak jako se bohatí rádi domýšlejí, že chudí si sami způsobili chudobku a dobře jim tak.
 
Předpokládám, že myslíte jen zřídka. Je jen málo lidí, kteří myslí třikrát nebo čtyřikrát do roka. Já jsem se stal slavným tím, že myslím jedenkrát nebo dvakrát týdně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Morálka národa i charakter lidí se podobají zubům. Čím jsou zkaženější, tím víc bolí, když se jich někdo dotkne.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé, slitujte se konečně nas sebou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé vždycky dávají prostředí vinu za to, jací jsou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Staří lidé jsou nebezpeční tím, že jim už nezáleží na budoucnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kritici jsou krvežízniví lidé, kteří to jen nějakým nedopatřením nedotáhli na kata.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chirurg se liší od jiných lidí tím, že si omývá ruce i před operací.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vzdělaný člověk je protivnější než nevzdělaný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím je člověk slušnější, tím víc se stydí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Román: prolhaná historie o dvou lidech, kteří nikdy nežili a kteří by byli jednali docela jinak, kdyby vskutku žili.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milenec je člověk, který nám pomáhá v těžkostech, do nichž bychom se nedostaly, kdybychom neměly milence.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Peklo je dlážděno dobrými úmysly, a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře.
 
Bohatství roste a lidé upadají.
 
Čím má člověk více, než potřebuje, tím je ustaranější.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dva lidé, kteří se drží věci, mají větší cenu než osm lidí, z nichž každý má jiný názor.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Divoch se klaní před modlami ze dřeva a kamene, civilizovaný člověk před modlami z masa a krve.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zkušenost nás učí, že lidé se ze zkušenosti nikdy nepoučí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Většina lidí přichází na svět s lékařskou pomocí a stejně tak jej opouštějí.
 
Vědec je člověk, který zabíjí svůj volný čas prací.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.
 
Literární kritik je člověk, který najde v díle i takové myšlenky, které tam nejsou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.
 
Někteří lidé vidí věci takové jaké jsou, a ptají se: Proč? Já raději sním o věcech, které nikdy neexistovaly a ptám se: Proč ne?
 
Potíž s lidmi, kteří mají co říci, je v tom, jak jim zabránit, aby to neříkali příliš často.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Spisovatel: člověk, který poskytuje potěšení lidem, kteří nemají dost ducha, aby se bavili lépe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pesimista je člověk, který se necítí dobře, když se cítí dobře, jelikož se obává, že se bude cítit hůře, až se bude cítit lépe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobrý člověk cítí, že každou hodinu štěstí musí nebesům vynahradit tvrdou a nezištnou prací pro dobro někoho jiného.
 
Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe. Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě. Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech
 
Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné - naučit se žít na zemi jako lidé.
 
O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.
 
Chce-li člověk zabít tygra, nazývá to sportem. Když chce tygr zabít jeho, říká tomu projev zuřivosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní vědí které polovině.
 
Tituly povznášejí průměrné lidi, uvádějí v rozpaky vynikající a jsou znesvěcovány lidmi bez ceny.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk se obejde bez člověka, a proto tak snadno obětuje člověka ve válce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé jsou moudří nikoliv v poměru ke své zkušenosti, nýbrž v poměru ke své způsobilosti pro zkušenost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět své cti a několik menších.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není lásky opravdovější nad lásku k potravě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jediná omluva pro sňatek z lásky je nepřekonatelná vzájemná náklonnost.
 
Není nic krásnějšího na světě než láska vdané ženy. Bohužel, ženatí muži ji nikdy nepoznají.
 
S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit.
 
Kdysi byli platonické lásky, dnes jsou platonické manželství.
 
Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je neustálé smiřování dvou protikladů, k jejichž smíření však nikdy nedojde, protože v tom případě by láska znamenala jejich zánik.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Duše potřebuje samotu, jako tělo potřebuje lásku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jediný talent muže spočívá v tom, že je schopen opravdu milovat. Ovšem ne vždy, ne věrně, ne často a ne dlouho.
 
Láska je složitý problém, který se řešením dále komplikuje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Začnete-li tím, že se obětujete těm, jež milujete, skončíte tím, že vás ti, kterým jste se obětovali, budou nenávidět.
 
Předností většiny knih je, že se bez nich lze obejít.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejlépe se člověk seznámí s určitým námětem, když o něm napíše knihu.
 
Spisovatel je člověk, kterému nestačí knihy těch druhých.
 
Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dovedu napsat cokoli. Kdybych to nedovedl, byl by ze mne pravděpodobně hlupák.
 
Každý domýšlivý hlupák se považuje za rozeného vládce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrost nepřátel mi nikdy tak neškodila, jako hloupost přátel.
 
Nedůvěra je moudrost hlupáků.
 
Kde nejsou znalosti, nazývá se hloupost věděním.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.
 
Kolik hlupáků po se zjištění, že děvče má krásné oči a nohy, ožení s celým zbytkem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když hlupák dělá něco, za co se stydí, vždycky prohlašuje, žeje to jeho povinnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není nic horšího pro člověka než obdiv hlupáků.
 
Hloupost nepřátel mi nikdy tak neuškodila, jako hloupost přátel.
 
Džentlmenem našich dnů je ten, kdo má dost peněz k činnostem, které by provozoval každý hlupák, kdyby si to mohl dovolit: tj. konzumuje, aniž cokoliv vyrábí.
 
Je nebezpečné být upřímný, nejste-li zároveň též hloupý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu.
 
Ze všech lásek nejupřímnější je láska k jídlu.
 
Ženatý muž smí prováděti, co mu libo, jestliže jeho choť nic proti tomu nenamítá. Naproti tomu, vdovec nemůže být nikdy dosti opatrným.
 
Život je plamen, který stále dohořívá, ale pokaždé vzplane, když se narodí dítě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejlépe vychované děti jsou takové, jež poznaly rodiče, jací jsou. První povinností rodičů není v žádném případě pokrytectví.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mládí je něco kouzelného. Jaká ostuda že se jím plýtvá pro děti.
 
Kde není náboženství, stává se dobrým mravem pokrytectví. Kde není vědění, nevědění se samo prohlásí vědou.
 
Varuj se člověka jehož Bůh je na nebesích.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bůh stvořil muže a ženu, ale zapomněl si to dát patentovat, pročež každý lepší hlupák může dělat totéž.
 
Mějte se na pozoru před lidmi, jejichž bůh je na nebesích.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím. Trpěti je zločinem na národu.
 
Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu.
 
Kdo touží po šťastném životě s krásnou ženou, touží vlastně kochat se chutí vína a přitom ho mít stále plná ústa.
 
Zneužívání alkoholu je to jediné, co staví člověka nad zvíře.