Citáty, výroky, přísloví
Démokritos z Abdér

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Démokritos z Abdér

Ve štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji.
Nejhorší12345Nejlepší
 
U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Být ovládán ženou je nejlepším násilým na muži.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je rozumný kdo se nermoutí pro to co nemá, nýbrž raduje se z toho co má.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je lépe radit se před činem, než potom o nich přemítat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ustavičná práce se usnadňuje návykem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nerozumní touží po dlouhém životě, ač se těší z dlouhého života.
 
Krása je život snímající závoj ze své tváře. Avšak vy jste život a vy jste závoj. Krásné věci poznávají a vyhledávají, kdo jsou k tomu nadáni.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lítost nad hanebnými činy je záchranou života.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo mají spořádanou povahu, mají i spořádaný život.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nerozumní nikoho nepotěší v celém svém životě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je nerozumné neustupovat nutnostem v životě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vzdělání má hořké kořeny, ale sladké ovoce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tělesná krása je cosi živočišného, není-li v ní skryt duch.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk je svět v malém.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Strach působí lichocení, ale nezískává náklonnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stáří je celkové ochromení: všechno má a ve všem mu něco chybí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Spravedlnost je konati, co je třeba, nespravedlnost je nekonati, co je třeba, ale odkládati to.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Štěstí i neštěstí je věcí duše...
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ve štěstí je snadné nalézti přátele, v neštěstí však ze všeho nejsnadnější.
 
Štěstí i neštěstí je věc duše.
 
Nerozumní touží po životě, bojící se smrti.
 
Umírněnost rozmnožuje příjemnost a zvětšuje rozkoš.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Malá dobrodiní v pravé chvíli mohou být těmi největšími.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo nemá jediného přítele, toho život nestojí za to, aby byl žit.
 
Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stejné myšlení vytváří přátelství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stejné smýšlení plodí přátelství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je třeba mluviti pravdu, ne mluviti mnoho.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chudoba a bohatství jsou pojmy pro nedostatek a nadbytek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo zcela podléhá moci peněz, nemůže být nikdy spravedlivý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Získávati peníze není neužitečné, ale získávati je nespravedlivě je nade vše horší.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo podlehne moci peněz, nemůže být spravedlivý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Osud předkládá bohatý stůl, umírněnost však soběstačný.
 
Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konců.
 
Nepřátelství příbuzných bývá mnohem obtížnější než nepřátelství cizích.
 
Závistník působí sám sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Statečný je nejen ten, kdo ovládá nepřítele, nýbrž také ten, kdo přemáhá rozkoše. Neboť někteří panují nad obcemi, ale nad nimi panují ženy.
 
Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nerozumní nenávidí život a přece chtějí žíti ve strachu před smrtí.
 
Být ovládán ženou je nejlepším násilím na muži.
 
Žena je nad muže mnohem bystřejší k zlomyslnosti.
 
Být ovládán ženou, je největším násilím na muži.
 
Mnozí vysoce vzdělaní nemají rozum.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nerozumní nabývají rozum neštěstím.
 
Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, nýbrž se raduje z toho co má.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Sláva a bohatství bez rozumu nejsou bezpečným statkem.
 
Moudrost nad ničím nežasnoucí je nade vše cenná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pocty zmohou mnoho u rozumných, kteří chápou, že se jim dostává pocty.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pokouše se učit toho, kdo má o svém rozumu vysoké mínění, je pouze ztráta času.
 
Nerozumní se řídí zisky náhody, znalí zisky moudrosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrost zbavuje duši vášní.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nerozumní nabývají rozumu neštěstím.
 
Snášet slušně chudobu svědčí o rozumnosti.
 
Nezkrotný smutek omámené duše vyháněj rozumem.
 
Do života je třeba mít připravený rozum, nebo provaz.
 
Snášet dobře chudobu, svědčí o rozumnosti.
 
Přátelství jednoho moudrého je lepší než přátelství všech nerozumných.
 
Síla a sličnost jsou statky mládí, umíněnost je květem stáří.
 
Lidé si pamatují chyby mnohem víc než správné činy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Soulož je malou mrtvicí, člověk se při ní vyřítí z člověka a oddělí se od něho, jakoby jediným úderem uťat byl.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příroda a vyučování jsou si podobny, neboť i vyučování přetváří člověka a přetvářejíc ho tvoří přírodu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Potřebuje-li něco zvíře, ví samo, kolik potřebuje. Potřebuje-li něco člověk, nepozná to.
 
Lidé se častěji stávají dobrými cvičením, nežli od přírody.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ušlechtilost dobytka se zakládá na tělesné síle, ušlechtilost lidí na řádné povaze.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vzdělanost je šťastným lidem ozdobou a nešťastným lidem útočištěm.
 
Někteří lidé vládnou státům a otročí ženám.
 
Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní.
 
Lidé prchajíce před smrtí běží za ní.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Naděje lidí správně myslících jsou splnitelné, nerozumných nesplnitelné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé si vytvořili obraz osudu na zakrytí vlastní nerozvážnosti, neboť osud jen málokdy bojuje s rozumností.
 
Moudrý člověk může jíti do každé země, neboť vlastí dobré duše je celý svět.
 
Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad ním moc, nevědí.
 
Spravedlivá láska je toužiti bez chtíče po krásných lidech.
 
Kdo nemiluje, není tuším milován ani jedním člověkem.
 
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý i hloupý je svorně odmítnou.
 
Otcovo sebeovládání je pro děti nejlepším poučením.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nezdá se mi nutným míti děti, neboť spatřuji v dětech mnoho velkých nebezpečí, mnoho žalostí a málo blaha - toho jen nepatrně a poskrovnu. Odchovati děti je nejistá věc: úspěch je tu pln zápasů a starostí, neúspěch je větší nad jiné bolesti.