Citáty, výroky, přísloví
Čínská přísloví

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Čínská přísloví

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, v kterém lidé pláčí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Měj v mysli několik málo svých opravdových přátel! Ti ostatní, kterých je vždy mnoho, se ozvou sami.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě, zkusit si to a já to pochopím.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk často přehlédne příležitost, kterou mu přináší dnešek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím časněji vstáváš, tím více práce stihneš. Čím dříve se oženíš, tím včasněji se ti dostane pomocníka.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Srdce lidí jsou si podobná stejně jako jejich tváře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tři dny děti netrestej ? vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není to víno, co činí člověka opilým ? je to on sám.
 
Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo mnoho začíná, máloco dokončí.
 
Poznat svůj omyl znamená opravit svůj omyl.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když si nepřiznáš svou chybu, uděláš další.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je možné omylem koupit, je nemyslitelné omylem prodat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je bláznem ten, kdo se dívá na prst, jež mu ukazuje Měsíc.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přemýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zeptáš-li se, budeš 5 minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem po celý život.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jazyk je dýkou žen, proto ho nenechávají nikdy rezivět.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zmije, která mne neuštkne, ať ve zdraví žije sto let.
 
Když si půjčíš, poučíš svého věřitele; když půjčíš, poučíš se sám.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo mě za zády pomlouvá, ten se mne bojí; ale kdo mě do očí chválí, opovrhuje mnou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Snadno se naverbuje deset tisíc vojínů, obtížně se hledá jeden vojevůdce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Děvče se bojí propást ženicha, rolník sklizeň.
 
Nikdy si nepřej velké štěstí! Nebesa by ti je mohla udělit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Velké neštěstí rozměň na malé, na malé zapomeň.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žertem přítele ztratíš, ale nezískáš.
 
Když piješ s dobrým přítelem, tisíc sklenek nestačí, když s ním mluvíš, stačí půl slova.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přítel, který není pevný jako skála, je bez vůle a zbytečně se nazývá přítelem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobrý přítel přinese topení, když svět zapadne sněhem.
 
Nejlepším zrcadlem je starý přítel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.
 
Všechny peníze světa nemají tolik ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína.
 
Peníze vidí i slepí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bohatství a sláva jsou jako plynoucí obláčky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Peníze jsou jako sníh, na který se lije horká voda.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.
 
Buďte přísní sami k sobě a shovívaví k jiným a nebudete mít nepřátel
Nejhorší12345Nejlepší
 
Výšku věže odvozujeme z délky jejího stínu, velikost muže z množství jeho závistníků.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muž se domnívá že ví, ale žena to ví lépe.
 
Mužský klášter naproti ženského kláštera; možná, že se ani nic neděje, ale stejně?
 
Sto mužů může vytvořiti tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov.
 
Moudrý může být jen ten, kdo se nepovažuje za moudrého.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hluboká moudrost vyrůstá ze silných pochybností.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Trpělivost je hradbou moudrého.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku.
 
Jestli můžete člověka naučiti dobrému a neučiníte toho - ztrácíte bratra.
 
Moudrý člověk požaduje všechno jen od sebe; avšak nicotný vše od druhých.
 
Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Omyly moudrého člověka se podobají zatmění slunce. Když se mýlí, všichni to vidí a vidí i jeho nápravu.
 
Prase spí - obrůstá sádlem, člověk spí - prodává střechu nad hlavou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Chatrč ze slámy, v níž se lidé smějí, má větší cenu než palác, ve kterém lidé pláčí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance, které jim nabízí dnešek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neboj se tygra, kterému se narodila tři mláďata, ale boj se člověka, který má v hrudi dvě různá srdce.
 
Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. Trvá-li něco moc dlouho, poznáš srdce člověka.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zachránit život jednomu člověku je víc než vystavět pagodu o sedmi patrech.
 
Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.
 
Země - hospodář, člověk - host.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nepřítomnost naplňuje srdce láskou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je mnoho milujících rodičů, ale málo milujících dětí.
 
Když miluješ, zdá se ti opice hezká, nemiluješ-li, odvrátíš zrak i od lotosového květu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.
 
Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.
 
Kdo má knihy, je šťasten, ještě šťastnější, kdo žádné nepotřebuje.
 
Hlupák má sto tisíc životů.
 
Lepší s moudrým plakat, než s hlupákem skákat.
 
Nikdy nepotřebujeme svého ducha tolik, jako když mluvíme s hlupákem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hloupý člověk by udělal nejlépe, kdyby mlčel. Ale kdyby věděl, že má mlčet nebyl by tak hloupý.
 
Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, nech je zakusit trochu zimy a hladu.
 
Zamilovaný člověk je jako hladový žebrák, kterému někdo slíbil, že ho nakrmí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tři dny děti netrestej - vylezou na střechu a sházejí tašky. Tři dny nečti a ústa zhrubnou. Tři dni nepiš a ruka zeslábne.
 
Chceš-li, aby tvé děti prožily život v klidu, nech je trochu hladovět a trochu zažít zimu.
 
Malé děti - malé hoře, velké děti - velké hoře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dnešní víno pij dnes, zítřejší žal zítra.
 
Víno pij z malé sklenky, vědomosti z velké.
 
Není to víno, co dělá člověka opilým; je to on sám.
 
Není to víno, co činí člověka opilým - je to on sám.