Citáty, výroky, přísloví
Marcus Tullius Cicero

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Marcus Tullius Cicero

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Životem vládne štěstěna, ne moudrost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život nemůže být příjemný, není-li současně čestný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho kdo se bojí nás.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty s nimiž se spojilo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bez přátelství není pravého života ? bez přátelství je život nicotný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je sladšího než mít někoho, s nímž máš odvahu hovořit o všem tak jako sám se sebou?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí a snáší s námi společně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Devět desetin moudrosti spočívá v tom být moudrý včas.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Devět desetin moudrosti je být moudrý včas.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrost je poznání věčných pravd upotřebitelných v životě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles: k myšlení a jednání.
Nejhorší12345Nejlepší
 
To, co minulo, už nemůžeme změnit.
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Mír se má zjednávat vítězstvím, nikoliv jednáním.
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatní lidé špatně mluví?
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo ti neporadí tak dobře jako ty sám.
(Nejhorší12345Nejlepší
 
Mýlit se je lidské.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles ? k myšlení a jednání.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Myšlenky jsou svobodné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ve vážných záležitostech není místo pro žertování.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou paměti, učitelkou života a poslem minulosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.
 
Každý se musí spokojit s takovou délkou života, jaká je mu přisouzena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Největším dobrem je žít podle přírody.
 
Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život zemřelých je uložen v paměti žijících.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Krátký čas života je dostatečně dlouhý k dobrému a čestnému životu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidský věk svůj průběh přesně stanovuje a je to jediná cesta přírody, a to docela prostá. Každému životnímu období je přidělen vhodný a pravý čas.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozvážnost je umění života.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pokud chceš žít klidně, poslouchej, dívej se a mlč.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každý má být spokojen s dobou, která je mu dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Proto jsou zákony dány, aby silnější nemohl všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádná moc nesmí platit víc než zákony.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádná moc nesmí platit více než zákony.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Blaho lidu ať je nejvyšším zákonem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo jednou křivě přísahal, tomu se potom nedá věřit, i kdyby přísahal při vícero bozích.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Za války neplatí zákony.
 
Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nesprávné jsou ty války, ktré se podnikají bez příčiny.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zálibo v páchání zla, jak velký půvab máš pro lidi špatné a drzé, kdykoli je trest daleko a nastoupí místo něho volnost!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ke zlu nejvíce ponouká naděje na beztrestnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádný trest a žádné pokárání nemají být spojeny s ponížením a nemají mířit k užitku toho, kdo trestá nebo kárá, ale k prospěchu republiky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Řeč totiž obyčejně prozrazuje mravy a odkrývá tajemství duše.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ve všech věcech je něco užitečného, třebaže ve skryté podobě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dokonalý vojevůdce musí mít tyto čtyři vlastnosti: znalost vojenských záležitostí, statečnost, autoritu a štěstí.
 
 
Praxe je nejlepší učitelka.
 
Dum spiro, spero ... - Dokud dýchám, doufám.... Heslo zajatých anglických zpravodajců za II.světové války.
 
Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.
 
Lenost je strach před očekávanou prací.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lenost je strach před předpokládanou prací.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.
 
Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tělesná cvičení a střídmost mohou tedy i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Síla stáří a zvyku je nesmírná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Stáří totiž vzbuzuje úctu teprve tehdy, jestliže si udržuje a obohacuje svá práva, nikomu se nepoddává, a jestliže na svými vládne až do posledního dechu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bez úplné spravedlnosti vůbec není možné vést stát.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Podstatou rovnosti je spravedlnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidská povaha se mění buďto po nějakém neštěstí nebo pod tíhou přibývajících let.
 
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
 
Smrt na útěku je potupná, při vítězném boji slavná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ó, šťastný smrtelník jemuž nikdy nechyběl humor.
 
Smrt je ze všeho to poslední.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.
 
Spánek je obraz smrti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt, po níž následuje nesmrtelnost, není třeba oplakávat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Smrt buď naše duše ukončuje nadobro, a pak jí vůbec nedbáme, nebo si ji dokonce musíme přát, uvede-li naši duši někam, kde bude žít věčně.
 
Smrti má být dána přednost před porobou a hanebnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.
 
Život nemůže být příjemný, není-li součastně čestný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příjemná je vzpomínka na minulé práce.
 
Není příjemnější místo než domácí křeslo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tělesná rozkoš uplývá, jen přijde - hned odlétá, a častěji zanechává po sobě důvod k lítosti než ke vzpomínce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příjemná je chvála vycházející od těch, kteří sami ve chvále žili.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozkoš se nesnáší s ctností.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.
 
Starci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věku.
 
Vědomí dobře prožitého života a vzpomínka na mnohé dobré činy je nejpříjemnější.
 
Z příživníka se stane daleko snadněji boháč než otec rodiny.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství se má spíše pozvolna rozvazovat, než trhat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zapomínat starých přátelství pro nová je jako vyměňovat plody za květy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jeden dobrý přítel je dražší než sto příbuzných.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Skutečná přátelství jsou věčná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejmilejší je to přátelství, které vzešlo z podobností povah.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ze všech staletí bývají uváděny tři až čtyři přátelské dvojice.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přítel je jako druhé já.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství má větší cenu než příbuzenstvo.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, naše neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž je sdílí spolu s námi.
 
Bez přátelství není pravého života - bez přátelství je život nicotný.
 
Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele.
 
Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství se má všeobecně posuzovat teprve tehdy, když se ustálí charakter i věk.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
 
Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát.
 
Prostá je cesta pravdy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lháři obvykle nevěříme ani tenkrát, když mluví pravdu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka dávných dob.
 
Raději chci být zdravý než bohatý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádná pevnost není tak silná, aby nemohla být dobita penězi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejvíce obdivujeme toho, koho peníze nechávají lhostejným.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V penězích je mocná záštita.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Spousta peněz je hybnou silou války.
 
Raději chci být zdravý, než bohatý.
 
Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi.
 
Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se nedalo penězi dobýt.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Existují tři druhy bohatství: největší ducha, druhé těla a třetí to vnější.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.
 
Osud je vládcem lidských věcí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk má největšího nepřítele sám v sobě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kolik otroků, tolik nepřátel.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Kdo byl nepřítelem svých bližních, je nepřítelem všech.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Síla poctivosti je tak veliká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a dokonce - což je ještě důležitější - i u nepřítele.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je nutné dbát na to, aby se přátelství nezměnilo v hluboké nepřátelství.
 
Prchlivost je nepřítelem rozvahy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nenávist je zastaralý hněv.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nenávist je zastydlý hněv.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.
 
Stáří? je nutno vzdorovat a jeho vady vyvažovat obezřetností. Proti stáří musíme bojovat jako proti nějaké chorobě.
 
Choroby myšlení jsou škodlivé a častější než choroby těla.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Proti stáří je třeba bojovat jako proti nemocem.
 
Sténání se někdy povoluje muži, a to zřídka, kvílení však ani ženě.
 
Velcí muži vždy šetřili časem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nehněvat se, to prozrazuje někdy spíš duševní netečnost než vážnou povahu, avšak držet na uzdě své city a svůj jazyk, když jsi rozhněván, nebo i mlčet a mít ve své moci svá duševní hnutí a své rozrušení, to svědčí o nevšedních schopnostech, když už ne o dokonalé moudrosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jenom moudrému se stane, že dělá všechno rád.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nikdo není moudrý, kdo není také statečný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Dobře mluvit může jen ten, kdo věci důkladně rozumí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ať platí víc jasný rozum než obecné mínění.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jest potřebí moudrost nejen si získávati, nýbrž také ji užívati.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Devět desetin moudrosti je - být moudrý včas!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozvážně jednat má větší cenu, než jenom rozumně myslit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrost je třeba nejen získávat, ale i užívat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
 
Poutem společnosti je rozum a řeč.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také uplatňovat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozum je jako světlo a záře života.
 
Projevem pravé moudrosti je přiznat si, že něco nevíme, když to nevíme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Skutečný rozum bude u mne platit víc než mínění luzy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.
 
Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.
 
Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lehkomyslnost je zřejmě vlastní mládí, rozvážnost stáří.
 
Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nespravedlivý mír je pořád ještě lepší než spravedlivá válka.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mír to je svoboda a klid.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je více stupňů lidského společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Příroda spojila muže a ženy manželskými svazky.
 
Lidé dosud nepochopili, jakým velkým příjmem je šetrnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozvaha, správné a rozumné jednání, schopnost radit, to vše mají staří lidé. Těch kdyby nebylo, nebylo by vůbec státních útvarů.
 
Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.
 
Takoví jsou lidé, z pravdy uznávají málo, z veřejného mínění mnoho.
 
Největší údiv vzbuzuje ten, na něhož nedělají peníze žádný dojem. O člověku, na němž je tato ctnost zřejmá, soudíme, že obstál ve zkoušce ohněm.
 
Přátelství může trvat jedině mezi dobrými lidmi.
 
Lidé lidem nejvíce prospívají i škodí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem.
 
Často nemá člověk většího nepřítele než sebe samého.
 
Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Těžko vypovědět, kolik náklonnosti si člověk získá u moudrých vlídností a přívětivostí v hovoru.
 
Lenost je strach před nadcházející prací. Mnohem více lidí zahynulo přičiněním lidí než jakoukoli jinou pohromou.
 
Lidé se nepřiblíží bohům ničím jiným, než když se snaží udělat šťastnými jiné.
 
Stát musí být přece takový - a takovým ho udělá nestrannost soudců - aby provinilci nikdy nechyběl žalobce a člověku nevinnému aby žalobce nemohl uškodit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Činy moudrých lidí diktuje rozum, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost, činy zvířat příroda.
 
Povaha člověka je jeho osudem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství může být jen mezi dobrými lidmi.
 
Přátelství může být jedině mezi dobrými lidmi.
 
Jak zaseješ, tak sklidíš.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.
 
Neznalí lidé mohou být snadno donuceni k tomu, aby věřili.
 
Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé nechápou, jak velkým příjmem je šetrnost.
 
Lidé jsou stvořeni k tomu, aby kontemplovali a přemýšleli o vesmíru. Oni sami nedosahují této vrcholné dokonalosti, ale jsou součástí této dokonalosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Tak jako kůň je zrozen k běhu, vůl k orání, pes ke stopování zvěře, tak je člověk zrozen k dvojímu, jak praví Aristoteles - k myšlení a jednání.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Většina lidí nevidí ve svém okolí nic dobrého a krásného a zná jen to, co jim přináší nějaký prospěch.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic není tak příznačné pro přízemního a omezeného ducha, jako láska k majetku? Majetek má se získávat prostředky mravně nezávadnými, uchovávat přičinlivostí a šetrností, a totéž platí i o jeho rozmnožování.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic není tak typické pro přízemního ducha jako láska k majetku.
 
Přátelství je úplná shoda ve všech bož-ských a lidských věcech, spojená s pochybností a láskyplnou úctou.
 
Příliš se zabývat vlastními nehodami není utrpení, ale sebeláska.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska jen tenkrát dává, když stále něco očekává.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.
 
Láska jen tenkrát trvá, když stále něco očekává.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Pro milujícího není nic obtížné.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milovat není nic jiného než věnovat přátelství právě tomu, koho máš rád, aniž vyhledáváš jakoukoliv potřebu nebo prospěch. Výhody totiž vykvetou z přátelství samy od sebe, i když jsi je tam sám nevyhledával.
 
Nemůžeme milovat toho, koho se bojíme, ani toho, kdo se bojí nás.
 
Každý tvor miluje sám sebe.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hloupost neosvobozuje od myšlení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hloupý první řekne svůj názor.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je vlastností hlupáků vidět cizí chyby a na své vlastní zapomínat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není trapnější hloupost, než dutý zvuk krásných a vznešených slov, která však postrádají myšlenku a znalost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není nic nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí.
 
Nepřítel je uvnitř hradeb; musíme se utkat se svou vlastní rozmařilostí, se svou vlastní hloupostí, se svou vlastní zločinností.
 
Chybovat je v povaze člověka, ale jen hlupák na svém omylu setrvává.
 
Každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává.
 
Kdybych mohl volit, dal bych přednost tiché moudrosti před upovídanou hloupostí.
 
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
 
K hlouposti patří, že cizí chyby vidí, na své zapomíná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V bolesti není nic bolestnějšího než to, potlačuje-li se její projev. Slzy, jež polykáme, jsou mnohem trpčí těch, které proléváme.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Těžké je mlčet, když cítíš bolest.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je lepší bezpráví trpět než páchat.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není smrtelníka, jehož by se nedotkla bolest a nemoc.