Citáty, výroky, přísloví
Honoré De Balzac

Tip na dárek

Úniková hra - Vlaková loupež

Statistika

Nejnovější vtip

Potkají se dva přátelé po delší době a jeden povídá:
"My jsme se dva roky neviděli a ty se ani nezeptáš, jak se mi vede?"
"Tak jak se Ti vede?"
"Ani se neptej."
(30. 12. 2013)

Návštěvnost

Citáty, přísloví, pranostiky

Honoré De Balzac

Vzpomínky nám zkrašlují život, ale jen zapomínáního činí snesitelným.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je geniální jedině v přetvářce.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně a nehledí na svůj prospěch.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena nemá jiný věk, než na kolik vypadá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je pozoruhodné, s jakou lehkostí romantické dívky zapomínají na své sny, když se jim naskytne zjev méně ideální, ale zato bezpečnější.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milenec naučí ženu všechno, co ji manžel zatajil.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je jako lyra. Tomu vyzná své tajuplné akordy, kdo na ní umí zahrát.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelé? Voda je odnesla.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství je jako soudní proces ? jedna strana je vždy nespokojena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne ? proti zvyku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství je jako soudní proces ? jedna strana je vždycky nespokojena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk dokáže vyniknout, jen pod železným tlakem nutnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk vyžene svou náturu dveřmi a ona vleze za ním oknem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidské pokolení není rozdělené mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk couvne, aby mohl lépe skočit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milenec nalítne na všechny ženiny rozmary a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lásku si člověk za srdce nevytrhne, to není bolavý zub.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je možné milovat a přitom nebýt šťastný. Je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je možno milovat a nebýt přitom šťasten, je možno být šťasten a nemilovat, ale milovat a být přitom šťasten, to by byl zázrak.
Nejhorší12345Nejlepší
 
City se projevují o to méně, čím jsou hlubší.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska ? odpouští všechno, anebo nic.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Není špatných dětí bez špatných matek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Bíti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V práci zapomínám na své trýzně, práce je moje záchrana, nejlepší inspirace zasvitnou mi vždy ve chvílích největší úzkosti a bídy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hloupost se projevuje dvojím způsobem ? bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Budoucnost národa je v rukou matek.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vzpomínky nám zkrášlují život, ale jen zapomínání ho činí snesitelným.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Paměť je tak krátká a život tak dlouhý.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Některé ženy se dovedou zamilovat do velikosti právě tak lehce, jako jiné do mladosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Králové a ženy si namlouvají, že jim vše patří.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čtyřicetiletá žena pro Tebe udělá vše, dvacetiletá nic.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nadání je nejlepší ženichovo věno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je vždycky jenom žena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Která žena, byť by byla sebenevinnější, si nepřeje budit závist?
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čím jsou ženy krásnější, tím méně myslí na budoucnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Svůdnická moc ženy je v přímém poměru k její ošklivosti, to je známá věc!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Získat ženu je rozhodně lehčí, než se jí zbavit.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejkrásnější žena nestojí za to, co nás stála, i když nás nestála zhola nic.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vynalézavost ctnostných žen je bezmezná. Chtěly by mít veškerou svůdnost neřesti a přitom zůstat čistá
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žádná žena není tak dokonalá, aby neměla ženských vlastností.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Každá žena má přednosti vlastní jenom jí samé.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Oblékání, tato nádherná poezie v životě ženy...
 
Je vždy jakási známá opice v nejhezčí a nejandělštější ženě.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk, který se něčeho dopracuje, budí tolik žárlivosti, kolik závisti!
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak pro život.
 
Život dovede nejlépe ocenit voják a mnich.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto, že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť.
 
Svět není klášter.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Svět je prostě krutý. Možná, že je závistivější jako celek, než jako jedinec.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Svět je sud zevnitř pobitý noži.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je-li vůbec něco smutnějšího než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek.
 
Člověk je často šťastnější v neštěstí než ve štěstí: jen si vzpomeňte na mučedníky.
 
Jedním z neštěstí, která doléhají na velké duchy, je jejich nevyhnutelné pochopení pro všechny věci - pro neřesti právě tak jako pro ctnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Neštěstí má tu dobrou stránku, že nás učí poznávat opravdové přátele.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Zde na zemi nic není dokonalého mimo neštěstí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Rozkoš je závislá na obrazotvornosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Sobectví je jed každého přátelství.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přítel odpustí omyl, odpustí neuvážené vzkypění vášně, ale musí být neúprosný proti uváženému čachrování s vlastní duší, s vlastním charakterem a myšlením.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Přátelství je trvalé, jestliže se oba domnívají, že mají nad tím druhým mírnou převahu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ženy jsou vždycky pravdivé, dokonce i uprostřed své největší falše, protože tak jednají vždy z nějakého přirozeného citu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Čest je nad peníze.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Peníze, to je život. Peníze všechno zmohou.
 
Žena, která je tak neopatrná, že ji přistihli, si zaslouží svůj osud.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nenávist je špatný počtář.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nenávist bez touhy po pomstě je jako semeno, které spadne na žulu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Často je třeba dvou mužů, aby dali dohromady jednoho dokonalého milence.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muži už jsou takoví, že dovedou vzdorovat pádnému argumentu, avšak vzdávají se významnému pohledu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena se zřídkakdy po druhé zamiluje do téhož muže.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena se zřídka kdy po druhé zamiluje do téhož muže.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je slabá bytost, která když se vdává, má obětovat svému muži svou vůli. Naproti tomu jí má muž obětovat svůj egoismus.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když žena učiní z muže osla, namlouvá mu, že je lvem se železnou vůlí.
 
Muž, který nedovolí své ženě, aby si mohla ještě něco přát, je ztracen.
 
Žena je pro svého muže tím, co z ní udělá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je muži tím, co z ní muž udělá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je muži tím, co z ní udělá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena je nižší tvor, příliš je poslušna svých orgánů. Pro mne je žena krásná, jen když se podobá muži.
 
Když chce žena vládnout, musí předstírat, že dělá to, co chce muž.
 
Muž má zmoudřet do třiceti a zbohatnout do čtyřiceti, jinak nemůže nic čekat od života.
 
Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořena právě z Adamova žebra.
 
Člověk nemusí být moudřejší než celý národ.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Mládí se neodvažuje pohlédnout do zrcadla svědomí, když se vydává na cestu spravedlnosti, zatímco starý věk se v něm zhlíží - v tom tkví celý rozdíl mezi těmito dvěma údobími.
 
Manželství je založeno na úctě, na obětech, které jeden přináší druhému.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manžel by měl stále sledovat, co právě chybí jeho ženě, protože ona to ví vždycky.
 
Manželství je věda.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne - proti zvyku.
 
Manžel by měl vždy vědět, co chybí jeho ženě, neboť ona vždy ví, co jí chybí.
 
Manželství je jako soudní proces - jedna strana je vždy nespokojena.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Většina manželů mi připomíná orangutána, který se snaží hrát na housle.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milenec naučí ženu všechno, co jí manžel zatajil.
 
Manžel nemá nikdy chodit první spát ani poslední se probouzet.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milenec nalítne na všechny rozmary ženy a tam, kde manžel oprávněně pokrčí rameny, je milenec okouzlen.
 
Manželství znamená pro mladou dívku hluboké morální a tělesné změny.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Milenec naučí ženu všemu, co manžel před ní skryl.
 
Je snadnější být milencem než manželem, protože je těžší být denně duchaplným, než pronést občas pěknou poznámku.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé ušlechtilí jen těžko mohou uvěřit v něco zlého, v lidský nevděk, musí dostat tvrdé lekce, aby poznali, jak nesmírná je lidská zkaženost. Když pak jest jejich výchova v tomto směru dovršena, pozdvihují se k shovívavosti, která je vlastně nejvyšším stupněm opovržení.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Člověk nemůže říci nic zlého o lidech, které nezná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Talent u člověka je něco podobného, jako krása u ženy. Je to jenom slib.
 
Dluhy! Žádný silný člověk není bez dluhů! Dluhy jsou výrazem uspokojených potřeb a náročných prostopášností.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lichocení nikdy nevyzařuje z velkých duší, je výsadou malých lidí, kterým se podaří se zmenšit ještě víc, aby mohli lépe vejít do životní sféry jiné osoby, kolem níž krouží.
 
Skeptikové jsou nejsvědomitějšími lidmi.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lidé, kteří nemají jmění, musejí být bez chybičky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Génius je člověk jako každý jiný. Jenže je jiný.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Život má takovou cenu, jakou mu člověk přikládá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Živoucí lidé jsou obklopeni jakousi atmosférou, která je vlastní jenom jim, asi tak, jako postavy zachycené na holandských plátnech mistrnou rukou malířů ztratily by bez šerosvitu na své životnosti.
 
Žena je nejdokonalejší ze všech stvoření. Je přechodem od člověka k andělu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Když se člověk přizná ke své slabosti, stává se velkým.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Sláva je jed, který člověk snáší pouze v malých dávkách.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jaké štěstí mít každý okamžik naplněný obrovským zájmem, jímž srdce roste a rozšiřuje se, když člověk nemůže být k ničemu lhostejný.
 
Lítost je panenství, kterým je naše duše povinována Bohu: člověk, který se kaje dvakrát, je tedy hrozný obojetník.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
 
Nejobtížněji snášejí lidé šťastného člověka.
 
Někteří lidé jsou jako nuly, musí před nimi stát nějaká cifra a pak se jejich hodnota zdesateronásobí.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Nejslavnější lidé své doby bývají nuceni žít v ústraní. Jsou jak ptáci v lese, zpívají, oblažují přírodu a nikdo je nevidí.
 
Lidé seskupení do davu jsou totiž ještě většími pokrytci, než když jsou z nějakých osobních důvodů nuceni hrát komedii. Proto stráví člověk valnou část svého života tím, že pleje, co si nechal v mládí ve vlastním srdci vybujet. Této operaci se říká nabývat zkušenosti.
 
Člověk, který je vždy schopen vtisknout svou myšlenku skutečnosti, je génius; ale člověk, který má nejvíce génia, nepoužívá ho stále, neboť pak by se příliš podobal bohu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Má osud všeho, co u člověka je veliké a všeho, co pochází z jeho myšlenky. Buď je vznešená nebo není. Existuje-li, pak provždycky a stále vzrůstá.
 
Každá žena lže. Lež ohleduplná, lež odpustitelná, lež vznešená, lež strašná, ale lhaní je nutnost. A když se tato nutnost jednou připustí, pak už nezbývá, než se naučit lhát.
 
Láska je jediná vášeň neuznávající minulost ani budoucnost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Duše některých lidí je tak silná, že jsou schopni obětí, jejíchž odměnou je vědomí, že milované osobě zajistili štěstí.
 
Čím více pracuješ, tím méně miluješ.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Ženské duše, jež jsou schopny vložit nekonečnost do lásky, to jsou andělské výjimky. Vznešené velké vášně jsou řídké jako mistrovské dílo.
 
Je-li světlo první láskou života, zda-li pak láska není světlo srdce?
 
Láska je poezií činů.
Nejhorší12345Nejlepší
 
I nejřečnější ženu naučí láska mlčet.
 
Láska se nikdy nechodí dívat do matriky. Nikdo nemiluje ženu proto, že je tak a tak stará, proto, že je krásná nebo ošklivá, hloupá nebo duchaplná. Miluje, protože miluje.
 
Žena má vždycky milovat muže, který ji převyšuje, nebo se má mýlit tak, jako by ji převyšoval.
 
Láska je souzvuk potřeby a citu, manželské štěstí je výsledkem naprosté duševní shody obou manželů.
 
Není již života tam, kde není lásky.
 
Běda v lásce jako v umění tomu, kdo všechno říká na plno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Je možné milovat a přitom nebýt šťastný; je možné být šťasný a nemilovat. Ale milovat a být přitom šťastný, to by byl zázrak.
 
Jeden z nejsilnějších jedů, ubíjejících nejspolehlivější lásku, je inkoust.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky.
 
Nevím, zdali pravá láska působí tolik půvabných radostí, jako jimi oplývá moudré podvádění. Takové pokrytectví má cenu ctnosti.
 
Láska neodpouští buď nic anebo všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lepší pamět než láska má nenávist.
 
Láska a práce mají tu ctnost, že činí člověka lhostejným k vnějšímu světu.
 
Láska bez kritičnosti je u manžela chyba, která může být příčinou všech ženiných hříchů.
 
Manželstvím končí každá láska.
 
Sebeláska je jedem přátelství.
 
Láska neodpustí buď nic, anebo všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska buď neodpouští nic, nebo odpustí všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muž, který je ženě lhostejný, je už v jejích očích dostatečně nehezký; ale když ho přestane milovat, zdá se jí ohavný?
 
Láska, která hledí jak by se ušetřila, není nikdy opravdová.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Žena nalézá jistě rozkoš v tom, trpí-li pro toho, koho miluje!
 
Znalost mužovy tváře je milující ženě tím, čím je námořníkovi znalost širého moře.
 
Láska a církev vyžadují krásných přikrývek na své oltáře.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je poezií smyslů.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska neodpouští nic, anebo všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska žije pouze z důvěry.
 
Skromnost je první ctnost lásky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je vědomí toho, že dávám a do-stávám radost.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Cit, jenž chybí v lásce, totiž jistota, činí přátelství nerozlomným a zdvojnásobuje jeho půvab.
 
Skromnost je první ctností lásky.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Lásku si člověk ze srdce nevytrhne, to není bolavý zub.
 
Láska by měla být vysoce výběrová. Až dosud se však lidé páří podle stejných zákonů jako zatoulaní psi.
 
Láska je znamenitý vehikl.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska neodpustí buď nic anebo všechno.
Nejhorší12345Nejlepší
 
V lásce se žena podobá hudebnímu nástroji, který prozrazuje tajemství svého libozvuku pouze dobrému hudebníkovi.
 
Láska je snad vděčností z rozkoše.
 
První láska je druh očkování, která chrání muže před dalším onemocněním.
 
Až se člověk doví, proč se zamiloval, přestává milovat.
 
Ženy věří mužům, umějí-li nadívat své věty slovem láska.
 
Láska je snad jen vděčnost z rozkoše.
 
Láska a nenávist jsou city, které se vyživují samy, ale nenávist má z těch dvou delší život.
 
Manželství?, to je náš očistec; láska je ráj?
 
Kdo miluje, je vždy v právu.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Muži a ženy mohou bez újmy na cti vášnivě vzplanout vícekrát. Je to také přirozené, rozletět se za štěstím. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře, ale bez břehů.
 
... zkrátka, jediné, co z drahých věcí nemilovala, byly ženy.
 
Nenávist má lepší paměť než láska.
 
Lidi, které milujete, nikdy neposuzujte. Neboť není náklonnosti, která by nebyla slepá.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Co je první lásce nejpůvabnější? Skutečnost, že zřídkakdy končí svatbou.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska žije jen z důvěry.
 
Láska odpouští všechno, anebo nic.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je jediná věc, při níž i hlupáci nabývají jisté velikosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska, smrtelná jako všechno na tomto chmurném světě, umírá nejpřirozenější smrtí v manželství.
 
Láska - odpouští všechno, anebo nic.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Národové chtějí, stejně jako ženy, aby ten, kdo jim vládne, byl silný a jejich láska není možná bez úcty. Neoddávají se poslušně těm, kteří jejich poslušnost nevyžadují.
 
Genialita mužova je v tom, dovede-li obratně zachytit odstíny rozkoší lásky, rozvíjet je, dát jim nový sloh a vlastní výraz. Mezi dvěma lidmi, kteří se nemilují, znamená tato genialita nemravnost. Avšak laskání, jež vyvěrá z lásky, není nikdy nemravné.
 
Člověk přichází od odporu k lásce, ale když přestal milovat a došel k odporu, nevrací se k lásce již nikdy.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je penězokaz, který dokáže měnit halíře na zlaté mince a zlaté mince často na halíře.
 
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život...ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.
 
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
 
Hloupost se projevuje dvojím způsobem - bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Hloupost bývá dvojí: mlčenlivá a upovídaná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Vnější zdání je pro hlupáky polovina života.
 
Hloupost je dvojí: mlčenlivá a upovídaná.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Slasti lásky postupuju od disticha k čtyřverší, od čtyřverší k sonetu, od sonetu baladě, od balady k ódě, od ódy ke kantátě a od kantáty k dithyrambu. Manžel, jenž dithyrambem začíná, je hlupák.
 
Sláva?... To znamená být hlupákem.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Láska je pro hlupáky jedinou příležitostí, jak vyrůstat ve vlastních očích.
 
Teprve, když člověk umírá, pozná, co jsou to děti! Ach, drahý příteli, nežeňte se, nemějte děti! Dáte jim život, ony vám dají smrt. Vy je uvedete do světa, ony vás z něho vyštvou.
 
Mít děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Jen Bůh má právo konat dobro, a proto ti, kdož se mu pletou do řemesla jsou za to krutě trestáni.
Nejhorší12345Nejlepší
 
Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.
 
Láska má svoje iluze a každá iluze má svůj zítřek. Proto se už tolik milenců rozešlo, protože věřili, že jsou spojení navždy. Skutečnou zkouškou je bolest a štěstí. Když dvě bytosti přestáli tuto dvojitou zkoušku života, odhalili svoje chyby a svoje přednosti, mohou si být jisti, že až do skonání života, budou se držet za ruce.
 
Nadměrné štěstí se řídí týmiž zákony jako nadměrná bolest.
 
Lekáme se cholery a přece je alkohol mnohem horší metlou než cholera.